Thủ Tục Xuất Khẩu Gạo

Thủ Tục Xuất Khẩu Gạo
Ngày đăng: 02/04/2024 04:32 PM

  Thủ tục Xuất khẩu Gạo

  1. aMã HS và thuế xuất khẩu Gạo
   1. Mã HS Code Gạo
   2. Thuế xuất khẩu Gạo
  2. Thủ tục xuất khẩu Gạo

   1. Đăng ký điều kiện kinh doanh xuất khẩu Gạo
   2. Đăng ký hợp đồng xuất khẩu Gạo
   3. Thực hiện thủ tục khai báo hải quan
   4. Hoàn tất quá trình thông quan
  3. Lưu ý khi xuất khẩu Gạo
   1. Chính sách và hợp đồng xuất khẩu
   2. Kiểm dịch thực vật
   3. Dán nhãn hàng hóa (Shipping Mark)

  Mọi người hãy cùng với Vận chuyển Logistics Penguin tìm hiểu về Quy trình Xuất khẩu Gạo nhé!

  1. Mã HS và Thuế xuất khẩu Gạo
   1. Mã HS Code Gạo

  Mã HS của gạo xuất khẩu thuộc Chương 10 – Ngũ cốc, nhóm 1006 – Lúa gạo. Cụ thể dưới đây là mã HS chi tiết của từng loại gạo doanh nghiệp có thể tham khảo:

   

   

  Mã HS

  Mô tả hàng hóa

  100610

  - Thóc:

       10061010

       - - Phù hợp để gieo trồng

  100620

  - Gạo lứt:

       10062010

       - - Gạo Hom Mali (SEN)

       10062090

       - - Loại khác

  100630

  - Gạo đã xát toàn bộ hoặc sơ bộ, đã hoặc chưa được đánh bóng hoặc hồ (glazed):

       10063030

       - - Gạo nếp (SEN)

       10063040

       - - Gạo Hom Mali (SEN)

       10063050

       - - Gạo Basmati (SEN)

       10063060

       - - Gạo Malys (SEN)

       10063070

       - - Gạo thơm khác (SEN)

   

  - Loại khác:

       10063091

       - - Gạo đồ (1)

      10063099

         - - Loại khác

  .

  1. Thuế Xuất khẩu Gạo

  Theo quy định, đối với việc áp dụng thuế trong quá trình xuất khẩu, cả hai khoản thuế, bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và thuế xuất khẩu, đều được miễn hoàn toàn.

  Như vậy, việc miễn thuế cả VAT và thuế xuất khẩu cho gạo xuất khẩu giúp tăng cường sự hấp dẫn của ngành công nghiệp này, đồng thời giúp doanh nghiệp thúc đẩy hoạt động xuất khẩu một cách hiệu quả.

   

   

   

  1. Thủ tục Xuất khẩu Gạo

  Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu gạo khá rườm rà và nhiều khó khăn. Chính vì vậy, việc nắm rõ các quy trình và thủ tục xuất khẩu gạo sẽ giúp bạn có thêm nhiều tham khảo trong quá trình vận chuyển.

  1. Kiểm tra điều kiện kinh doanh Xuất khẩu Gạo

  Bước 1: Thương nhân tự kê khai hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã kê khai, về các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận và việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo quy định nêu trên.

  Bước 2: Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cơ quan liên quan tổ chức hậu kiểm kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn của thương nhân sau khi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận. Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc kiểm tra, Sở Công Thương báo cáo Bộ Công Thương kết quả kiểm tra bằng văn bản, đề xuất biện pháp xử lý vi phạm (nếu có) và gửi kèm theo biên bản kiểm tra.

  Bước 3: Theo kế hoạch định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra công tác hậu kiểm kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo trên địa bàn của thương nhân sau khi thương nhân được cấp Giấy chứng nhận và việc duy trì đáp ứng các điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo của thương nhân.

  1. Đăng ký hợp đồng Xuất khẩu Gạo

  Theo nghị định về tương lai xuất khẩu gạo, doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện kinh doanh, xuất khẩu gạo của bộ công thương. Khi xuất khẩu mặt hàng gạo, doanh nghiệp cần đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo. Hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo bao gồm:

  • Văn bản đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo với hiệp hội lương thực Việt Nam
  • Hợp đồng xuất khẩu gạo đóng đầy đủ giáp lai (bản sao kèm bản chính để đối chiếu)
  • Báo cáo tồn kho, có sản lượng gạo ít nhất 50% lượng gạo trong hợp đồng xuất khẩu đăng ký
  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện xuất khẩu gạo do Bộ công thương cấp (bản sao)

  Trong trường hợp được ưu tiên theo quy định của chính phủ, thương nhân cần phải nộp thêm văn bản đề nghị ưu tiên và báo cáo tổng hợp việc mua thóc, gạo trực tiếp, thông qua hợp đồng tiêu thụ nông sản với người sản xuất kèm theo các chứng từ liên quan để chứng minh.

  • Nộp hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng xuất khẩu gạo được ký kết. Nếu có lý do chính đáng, thời hạn này được kéo dài thêm nhưng không quá 10 ngày làm việc.
  • Trong vòng 2 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký hợp lệ của doanh nghiệp, Hiệp hội Lương thực Việt Nam sẽ đăng ký hợp đồng xuất khẩu của doanh nghiệp theo đúng quy định của Bộ Công thương nếu doanh nghiệp đáp ứng đủ các tiêu chí đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định 109/2010/NĐ-CP.
   1. Tiến hành thực hiện thủ tục khai báo hải quan

  Sau khi làm xong Kiểm tra điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo và Đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo mới có đủ điều kiện làm thủ tục hải quan xuất khẩu gạo. Thủ tục hải quan khi xuất khẩu gạo như hàng thông thường nhưng các nước nhập khẩu thường yêu cầu bên xuất khẩu có thêm kiểm dịch thực vật, phân tích thành phần (đặc biệt là độ ẩm), chứng nhận chất lượng, giấy hun trùng hay chứng nhận xuất xứ để được hưởng ưu đãi thuế.

  Bộ hồ sơ hải quan xuất khẩu bao bì gồm có những giấy tờ, chứng từ sau:

  • Commercial Invoice (Hóa đơn thương mại)
  • Packing List (Phiếu đóng gói)
  • Bill of Lading (Vận đơn hãng tàu)

  Và một số chứng từ có thể cần phải có theo yêu cầu của đối tác nhập khẩu:

  • Certificate of Origin (Giấy chứng nhận xuất xứ) (C/O)
  • Certificate of Quality (Giấy chứng nhận lưu hành tự do) (CFS)
  • Certificate of Health (Giấy chứng nhận y tế) (H/C)
  • Phytosanitary Certificate (Chứng từ kiểm dịch thực vật)
  • Fumigation Certificate (Giấy chứng nhận hun trùng)
  • Các chứng từ liên quan khác...
   1. Hoàn tất quá trình thông quan

  Khi các hồ sơ được hải quan phê duyệt, nộp lại cho hãng tàu để hoàn tất quá trình thông quan. Sau khi hoàn tất các bước trên, đơn vị đã hoàn tất quá trình thông quan xuất khẩu mặt hàng thủy sản.

  1. Lưu ý khi Xuất khẩu Gạo
   1. Chính sách và hợp đồng xuất khẩu

  Theo nghị định về tương lai xuất khẩu gạo, doanh nghiệp phải có giấy chứng nhận đầy đủ điều kiện kinh doanh, xuất khẩu gạo của bộ công thương. Khi xuất khẩu mặt hàng gạo, doanh nghiệp cần đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo. Hồ sơ đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo bao gồm:

  • Văn bản đề nghị đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo:

  + Bản chính hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng xuất khẩu gạo đã được ký kết của hai bên.

  + Bản chính báo cáo lượng thóc, gạo có sẵn, trong đó có nêu rõ tổng lượng thóc, tổng lượng gạo có sẵn trong kho, địa chỉ cụ thể, số lượng thóc gạo trong mỗi kho của thương nhân.

  + Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, xuất khẩu gạo còn hiệu lực khi đăng ký hợp đồng lần đầu.

  Trong trường hợp được ưu tiên theo quy định của chính phủ, thương nhân cần phải nộp thêm văn bản đề nghị ưu tiên và báo cáo tổng hợp việc mua thóc, gạo trực tiếp, thông qua hợp đồng tiêu thụ nông sản với người sản xuất kèm theo các chứng từ liên quan để chứng minh…

  1. Kiểm dịch thực vật

  Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật đối với mặt hàng gạo bao gồm:

  • Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật (Theo mẫu của cơ quan kiểm dịch được quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT)
  • Hóa đơn thương mại, vận đơn, phiếu đóng gói hàng hóa nếu có
  • Giấy ủy quyền của chủ hàng (Trong trường hợp bên đăng ký là người được chủ hàng ủy quyền)
  • Mẫu gạo của lô hàng cần kiểm dịch

  Nếu như lô hàng đáp ứng được yêu cầu kiểm dịch của nước nhập khẩu, Cơ quan kiểm dịch thực vật sẽ cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho doanh nghiệp. Và ngược lại.

  1. Dán nhãn hàng hóa (Shipping Mark)

  Đối với hàng xuất khẩu, khi đảm bảo việc vận chuyển, làm thủ tục hải quan được thuận lợi, Doanh nghiệp nên dán shipping mark trên các kiện hàng. Nội dung shipping mark thông thường gồm những nội dung sau:

  • Tên hàng bằng tiếng Anh
  • Tên đơn vị nhập khẩu
  • MADE IN VIETNAM
  • Số thứ tự kiện/tổng số kiện
  • Ngoài ra, có thể thêm các thông tin như Số hợp đồng/invoice trên shipping mark
  • Lưu ý về sắp xếp, vận chuyển hàng hóa (nếu có): VD: cần đặt theo chiều thẳng đứng, hàng dễ vỡ…

   

  CÔNG TY VẬN CHUYỂN LOGISTICS PENGUIN

  Penguin Global Logistics Co., Ltd không chỉ là một đơn vị vận chuyển mà còn là đối tác đáng tin cậy giúp doanh nghiệp của bạn mở rộng quy mô kinh doanh và đạt được sự thành công. Hãy để chúng tôi đồng hành và chăm sóc mọi khía cạnh của quá trình vận chuyển hàng hóa đường biển của bạn.

  Liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để trải nghiệm sự chuyên nghiệp và tiện lợi trong mọi dịch vụ vận chuyển hàng hóa của chúng tôi. Penguin Global Logistics Co., Ltd - Sự lựa chọn đáng tin cậy cho mọi hành trình vận chuyển của bạn!